Terje Eidesmo ansatt i Kverva

29. august 2017

Terje Eidesmo er ansatt i Kverva som CEO for selskapets teknologivirksomheter, som leverer utstyr og data til havbruksnæringen. Den største virksomheten i dette satsningsområdet er Steinsvik Group, hvor Eidesmo vil bli valgt som styreleder. Eidesmo vil dessuten arbeide med å videreutvikle strategien for området i samråd med Kvervas organisasjon.

Les mer …

Kverva investerer i Patogen

17. mars 2015

Kverva kjøper 50 % av holdingselskapet PatoGen AS. Samtidig gjennomfører PatoGen AS kjøp av 40 % av aksjene i PatoGen Analyse AS fra ALSCO AS og ÅKP AS, og blir med dette eneeier i PatoGen Analyse AS.

Les hele pressemeldingen her.

Kverva investerer i Steinsvik Group

14. desember 2014

Kverva finansierer Steinsvik sitt oppkjøp av Ocea med mulighet til å konvertere til 50% eierskap på et senere tidspunkt.

Strategisk konsolidering innen pelagisk industri i Europa

12. august 2013

Austevoll Seafood ASA (AUSS) og Kvefi AS (kontrollert av Kverva AS) kunngjør at de har inngått avtale om sammenslåing av sine respektive aktiviteter innenfor pelagisk fiskemel & fiskeolje og konsum i Europa.

Les børsmelding her.

Key figures 2010-2012 her.

Orkla og Kverva har inngått avtale om å selge eierandelene i Pharmaq

30. mars 2013

Kjøperen av Pharmaq er det europeiske investeringsselskapet Permira.

Les hele pressemeldingen her.

Offensiv satsning fra Lofoten

Leknes, 28. november 2012

Selskapets største eier, Kverva AS, øker nå sin eierandel fra 33,7 % til 83,5 % i Lofotprodukter AS.

Les hele pressemeldingen her.

Kverva AS investerer i Inaq Management AS

Trondheim, 9. september 2008

Kverva AS har kjøpt 49% av aksjene i Inaq Management AS med virkning fra 1.juli 2008.

Les hele pressemeldingen her.

Kjøpet av PHARMAQ er gjennomført

Oslo, 14. november 2008

Transaksjonen der Orkla ASA og Kverva AS går inn som nye, store, eiere i PHARMAQ ble gjennomført i dag.

Les hele pressemeldingen her.