Pelagia har signert en avtale med Partrederiet Karoløs ANS og en mindre aksjonær om å kjøpe 50% av aksjene i Hordafor AS. Pelagia AS eier allerede 50% av aksjene i selskapet og vil etter gjennomføringen av avtalen eie 100% av aksjene i Hordafor AS.

Det er et vilkår for utførelsen at avtalene er godkjent av relevante konkurransemyndigheter. Utførelsen vil skje så snart konkurransemyndighetene har godkjent avtalene.

Tilbake til aktuelt