Pelagia øker eierskapet til 100% i Shetland Fish Products Limited.

Tilbake til aktuelt