Nordic Credit Rating har idag tildelt SalMar ASA en langsiktig førstegangs selskapsrating på A- (stable).

«Kredittratingen reflekterer SalMars sterke profitabilitet relativt til sammenlignbare selskaper som følge av kostnadseffektiv drift på gode oppdrettslokasjoner. Ratingen er videre et stempel på selskapets sterke kontantstrøm og moderate gjeldsgrad.»

Ratingrapporten fra Nordic Credit Rating vil publiseres 7. april 2021.

Tilbake til aktuelt