Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar 21. oktober 2019. Dagens konsernsjef Olav-Andreas Ervik blir ny daglig leder i det nyopprettede datterselskapet SalMar Ocean AS med hovedansvar for selskapets satsing på havbasert oppdrett.

Inntil nå har SalMars satsing på havbasert oppdrett vært et forretningsområde som Gustav Witzøe har hatt ansvaret for. Nå samles denne virksomheten i et eget datterselskap som Ervik har ønsket å lede.

Både Witzøe og Ervik poengterer at endringen sikrer kontinuitet i ledelsen, og at den er en naturlig konsekvens av SalMars ambisjon om å lede an i utviklingen av havbasert oppdrett.

Styret mener dette gir et godt grunnlag for en fortsatt positiv utvikling for SalMar fremover.

– Med etableringen av SalMar Ocean tar SalMar et nytt skritt i retning av å styrke sin posisjon som ledende i utviklingen av havbasert oppdrett, sier Gustav Witzøe i en kommentar.

Konsernet har nettopp foretatt et nytt utsett av fisk i sin havmerd Ocean Farm 1. Samtidig arbeider datterselskapet MariCulture AS for fullt med avsluttende design og prosjektering av en større og mer avansert havmerd, Smart Fish Farm, som skal etableres i åpent hav. Begge disse virksomhetene blir nå en del av SalMar Ocean AS.

– Dette er teknologisk banebrytende prosjekter som inngår i selskapets havstrategi. Vår ambisjon er å lede utviklingen av miljømessig bærekraftig sjømatproduksjon i eksponerte sjøområder, fortsetter Witzøe.

– Vi er overbevist om at havbasert oppdrett vil spille en viktig rolle i fremtidens matproduksjon. På åpent hav har vi enestående muligheter til å drive oppdrett på naturens premisser og med minimal miljøpåvirkning. Jeg ser virkelig frem til å ta denne satsingen videre, supplerer Ervik.

Det vil bli tett samarbeid og samspill mellom den havbaserte og den tradisjonelle oppdrettsvirksomheten slik at gjensidig overføring av kunnskap og erfaring kommer begge deler av virksomheten til gode. Witzøe presiserer at SalMar fortsatt ønsker å være ledende både i teknologisk utvikling og biologisk produksjon for å bidra til en miljømessig bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring.

Witzøe påpeker at SalMar de siste årene har investert over åtte milliarder kroner i bærekraftig vekst, hovedsakelig i utstyr og industrianlegg for å videreutvikle selskapets produksjonskapasitet og industrielle plattform.

– Selskapet vil også fremover være en viktig del av en industriell sjømatklynge hvor Norge er verdensledende på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon. SalMar satser på et nært samarbeid med ledende kunnskapsinstitusjoner som NTNU, Sintef og Universitetet i Tromsø, bl.a. ved etablering av gaveprofessorat for å styrke forskningen på områder som er relevante for utviklingen av norsk havbruk, sier Witzøe.

SalMar har en stor andel bearbeiding i sin produksjon og ønsker fortsatt å bli ansett som «foredlingsselskapet». Bearbeiding gir tre til fire ganger så stor sysselsetting og verdiskaping som eksport av rund laks. Det gir samtidig mulighet for også å foredle restråstoffet til verdifulle produkter som fôr til dyr og helseprodukter for mennesker. Klimautslippene blir også vesentlig lavere ved bearbeiding.

SalMar har tidligere etablert verdens største og mest avanserte anlegg for prosessering av laks på Frøya (InnovaMar) og har nå startet byggingen av et tilsvarende prosesseringsanlegg på Finnsnes i nye Senja kommune (InnovaNor).

– Selskapet vil i årene fremover investere store beløp i produksjonsanlegg flere steder langs kysten, herunder en betydelig vekst i RAS-basert settefiskproduksjon. I sum vil SalMar investere flere milliarder kroner i produksjons- og industrianlegg de nærmeste årene, sier Witzøe.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Atle Eide, styreleder i SalMar ASA
Telefon: +47 911 52 977
Epost: atle.eide@maring.no

Gustav Witzøe, konsernsjef i SalMar ASA
Telefon: +47 911 47 834
Epost: gustav.witzoe@salmar.no

Tilbake til aktuelt