Kverva, 13. april 2021. SalMar ASA har gjennomført en vellykket plassering av et nytt senior usikret grønt obligasjonslån på NOK 3 500 millioner med forfallsdato 22. januar 2027. Transaksjonen var betydelig overtegnet. Obligasjonslånet har en rente på 3 måneders NIBOR + 1,35% per år og oppgjørsdato er satt til 22. april 2021.

Danske Bank, DNB Markets og Nordea var mandatert som Joint Lead Managers og Green Bond Advisors på transaksjonen.

Obligasjonene vil bli søkt listet på Oslo Børs.

Tilbake til aktuelt