Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), verdensledende innen belysning, og ScaleAQ slår seg sammen i et globalt strategisk partnerskap for bærekraftige løsninger innen akvakultur.

Målet er å optimalisere fôrkonvertering på en mest mulig effektiv måte og bidra til å løse utfordringene verden står overfor når det gjelder matforsyning. Sammen skal de to selskapene forbedre fiskevelferden, produksjonen og utbyttet for oppdretterne gjennom å levere løsninger for optimalt lysspektrum, lysfordeling og kontrollsystemer som gjør oppdretterne i stand til å tilpasse lysforholdene til sine spesifikke behov.

Optimal belysning gir bedre fiskevelferd, bedre fôrkonverteringsrater og lavere modningsrate. Det beskytter også fisken mot lakselusangrep. Signify tilbyr Philips Aquaculture LED-belysningsprodukter som ScaleAQ vil videreselge med et innledende fokus på produkter til havbruk og merder. Partnerskapet gjør det mulig å dra nytte av Signifys 125 år lange erfaring innen innovasjon, teknologi og utstyr knyttet til belysning, og kan levere kundetilpassede, fremtidsssikre og bærekraftige løsninger til havbruksindustrien med fokus på kvalitet, effektivitet og service.

«Havbruksindustrien vokser raskt, og trenger partnerskap som dette for å møte det stadig økende behovet for lokal tilstedeværelse og support, samtidig som man kan bruke FoU-ressurser for å utvikle løsninger for fremtiden. Fokuset vårt på tilpasset belysningsvitenskap, IoT og databasert innsikt spiller en nøkkelrolle når det gjelder å optimalisere fremtidens land- og havbruksbedrifter og skape kundeløsninger sammen med ScaleAQ som gir oppdrettere solide vekstplattformer», sier Bill Bien, leder for Signifys forretningsområde for belysning for biologisk bruk.

«Vi er veldig glade over å inngå dette samarbeidet med Signify om belysningssystemer for havbruksnæringen. Som global partner og rådgiver for havbruksnæringen er det viktig for oss å være i stand til å tilby et bredt utvalg produkter, og Philips-belysningen vil være et viktig bidrag til denne virksomheten på både sjø og land. Vi tror også at næringen vil ha glede av samarbeidet om service på belysningen. Fra nå av vil ScaleAQ kunne utføre service på Phillips-belysningen hos kundene fra selskapets mange kontorer rundt om i verden», sier Per Ivar Lund, leder for forretningsutvikling i ScaleAQ.

Kombinert med kunnskapen og erfaringen som finnes blant Signifys eksperter på fisk og teknologi, vil dette samarbeidet gi Signifys satsning på videreutvikling av tjenestetilbudet til de globale kundene et betydelig løft og styrke kundeforholdene. «Produktene våre innfrir de svært høye kravene som stilles i havbruk med moderne merder med hensyn til kvalitet, holdbarhet og funksjonalitet. Med dette partnerskapet kan vi i tillegg styrke fokuset på å samle inn innsikt fra kundene i enda større grad for å stadig videreutvikle produktene vi leverer til dem», forteller Bien.

Tilbake til aktuelt