• English
 • Marine råvarer

  Verdifull ressurs med nye anvendelsesområder

  Marine næringsstoffer inngår i en rekke produkter til mennesker og som råstoff i fôr til kjæledyr, fiskeoppdrett og husdyrhold. Fiskeolje og fiskemel er tradisjonelle produkter, men med ny teknologi følger nye muligheter og Kverva investerer derfor betydelige ressurser i å realisere det fulle verdipotensialet som ligger i marine næringsstoffer.

  Kverva har siden 2001 vært investert i pelagisk prosessering, både rettet mot humankonsum og fiskemel og -olje. I 2007 investerte Kverva ytterligere i biprodukt-prosessering av laks gjennom Nutrimar, med videreforedling vegg i vegg med SalMars prosesseringsanlegg på Frøya, InnovaMar.

  Nutrimar investerer også i biprodukts-håndtering av kylling, en virksomhet der salgskanaler og kunder er tilnærmet komplementære med den marine aktiviteten.

  Gjennom satsning på innovasjon og produktutvikling nærmere råstoff- og prosesseringsleddet vil Kverva utvide råstoffgrunnlaget og produktporteføljen. Gjennom det vil Kverva identifisere nye anvendelsesområder for marine proteiner og næringsstoffer. Området representerer en attraktiv vekstmulighet da det ligger betydelig muligheter i de ernæringsmessige og mulige farmakologiske egenskapene til marine næringsstoffer.

  Nye anvendelsesområder
  Nye anvendelsesområder for marine proteiner og næringsstoffer. Det ligger en attraktiv vekstmulighet i de ernæringsmessige og farmakologiske egenskapene til marine næringsstoffer.

  Pelagia

  Pelagia AS er en ledende produsent av pelagiske konsumprodukter, fiskemel og fiskeolje i den nordlige Atlanterhavsregionen. Pelagia ble etablert i 2014 ved sammenslåingen av Egersund Fisk, Welcon og Norway Pelagic. Selskapet driver totalt 26 foredlingsanlegg i Nord-Atlanteren; seksten i Norge, fem i Storbritannia, ett i Irland, ett i Danmark samt tre deleide anlegg i regionen. I tillegg eier Pelagia Norsildmel, som har betydelige engasjementer i marine ingredienser, trading og logistikkaktiviteter samt Epax AS som er en av de ledende aktørene innen Omega-3 sektoren. For mer informasjon om Pelagia se https://pelagia.com/

  Eierandel: 36.7%* (Kverva eier 73.4% av Kvefi som eier 50% i Pelagia)

  NutriMar

  Nutrimar produserer fersk laksolje, laksemel og hydrolysert proteinkonsentrat. Proteinkonsentratet tilbys som et sprøytetørket produkt samt i flytende form. Produksjonen er basert på bruk av biprodukter fra SalMars videreforedlingsanlegg på Frøya i tillegg til noen andre utvalgte leverandører. Produktene selges som viktige ingredienser til de amerikanske og europeiske dyrefôrmarkedene, europeiske produsenter av fiskefôr og globale landbruksfôraktører.

  Nutrimar har også utvidet virksomheten til nye områder – bearbeiding av biprodukter fra fjærfe og høsting og bearbeiding av tare. Biprodukter fra fjærfe blir foredlet på ferskvare basis til hydrolysert olje og flere proteinprodukter. Ferdige produkter vil typisk være essensielle ingredienser i mat til kjæledyr. Når det gjelder tare, kommer nye høstefartøyer og en helt ny og innovativ produksjonslinje, til å gi Nutrimar muligheten til å høste og foredle tare på en annen og bærekraftig måte. Ferdigproduktene introduseres i alginatmarkedene over hele verden.


  Eierandel: 100%