• English
 • Pressekontakt: Helge Moen +47 957 76 826

  Oppdrett

  Produksjon av sunn og velsmakende mat for verdens voksende befolkning

  Lakseoppdrett bidrar til å sikre verdens voksende befolkning tilgang til sunn og næringsrik mat ved ressurseffektiv produksjon av proteiner med høy kvalitet og lav miljøbelastning.

  God smak, enkel tilberedning og godt dokumenterte helsegevinster er sterke drivere for økt etterspørsel etter laks verden rundt. Kverva, gjennom sitt eierskap i SalMar, møter denne utviklingen ved kontinuerlige investeringer i nyskapende teknologi og løsninger for sjøbasert lakseoppdrett.

  Vi har bare sett starten av den kommersielle og teknologiske utviklingen innen oppdrett, og vi i Kverva vil fortsette å investere i og videreutvikle næringen sammen med SalMar. Ressurseffektiv, sunn og velsmakende laks er fremtiden.

  Lakseoppdrett
  Lakseoppdrett bidrar til å sikre verdens voksende befolkning tilgang til sunn og næringsrik mat. Vi har bare sett starten av den kommersielle og teknologiske utviklingen innen oppdrett.

  SalMar

  Kverva’s største eksponering er eierskapet i SalMar ASA som er notert på Oslo Børs. SalMar er blant verdens ledende lakseprodusenter og har hovedkontor på Frøya i Trøndelag. Selskapet driver lakseproduksjon i Midt-Norge og Nord-Norge, i Skottland gjennom Scottish Sea Farms og på Island gjennom Arnarlax. I 2017 ble SalMar verdens første oppdrettselskap som begynte med havbasert oppdrett i havet utenfor Midt-Norge. I tillegg har SalMar en betydelig videreforedlingsaktivitet gjennom slakteri- og foredlingsanlegget InnovaMar på Frøya og InnovaNor som er under bygging på Senja.


  Eierandel: 52.5 %