• English
 • Oppdrett

  Produksjon av sunn og velsmakende mat for verdens voksende befolkning

  Lakseoppdrett bidrar til å sikre verdens voksende befolkning tilgang til sunn og næringsrik mat ved ressurseffektiv produksjon av proteiner med høy kvalitet og lav miljøbelastning.

  God smak, enkel tilberedning og godt dokumenterte helsegevinster er sterke drivere for økt etterspørsel etter laks verden rundt. Kverva, gjennom sitt eierskap i SalMar, møter denne utviklingen ved kontinuerlige investeringer i nyskapende teknologi og løsninger for sjøbasert lakseoppdrett.

  Vi har bare sett starten av den kommersielle og teknologiske utviklingen innen oppdrett, og vi i Kverva vil fortsette å investere i og videreutvikle næringen sammen med SalMar. Ressurseffektiv, sunn og velsmakende laks er fremtiden.

  Lakseoppdrett
  Lakseoppdrett bidrar til å sikre verdens voksende befolkning tilgang til sunn og næringsrik mat. Vi har bare sett starten av den kommersielle og teknologiske utviklingen innen oppdrett.

  SalMar

  Kverva’s største eksponering er eierskapet i SalMar ASA som er notert på Oslo Børs. SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.


  Eierandel: 50.9 %