• English
 • Sjømat

  Sunnere, bedre og enklere mat for flere

  Sunn og bærekraftig sjømat vil bli en stadig viktigere del av kostholdet til verdens voksende befolkning. Gjennom selskapet Insula har Kverva etablert en markedsledende plattform for foredling og salg av sjømat for å møte og utvikle etterspørselen etter fisk og skalldyr.

  Insula ble etablert i 2015 og har hovedkontor i Lofoten i Nord-Norge. Selskapets strategi er å samle sterke og tradisjonsrike bedrifter til én komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Insula har en ambisjon om å være kostnadsledende, men samtidig ha nok ressurser og bredde i produktporteføljen til å videreutvikle sjømatkategorien i dagligvaremarkedet.

  Kverva og Insula søker kontinuerlig strategiske partnerskap med kunder og leverandører som kan bidra til en bedre og mer effektiv verdikjede for foredling, salg og konsum av laks, hvitfisk, pelagisk fisk, skalldyr og andre arter.

  Innovasjon, teknologi, produktutvikling og effektivisering av verdikjeder vil gjøre det billigere og enklere for forbrukerne å handle, oppbevare og tilberede sjømat av høy kvalitet. Med investeringen i Insula vil Kverva bidra til at flere mennesker kan spise mer fisk og skalldyr.

  Bedre mat for flere
  Sjømat vil bli en stadig viktigere del av kostholdet til verdens befolkning. Innovasjon, teknologi, produktutvikling og effektivisering av verdikjeder er derfor viktig for å produsere sjømat med høy kvalitet og god tilgjengelighet.

  Insula

  Insula AS er en nordisk sjømat selskap med fokus på produktutvikling, verdiskapende bearbeiding og salg av fisk- og sjømatprodukter til detaljhandel- og HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) markedene. Konsernet består av 18 datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og har omtrent 1 100 ansatte som representerer spiss kompetanse innenfor matproduksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og økonomi. Insulas strategi er å være totalleverandør av sjømat til sine kunder i det nordiske hjemmemarkedet og har en omfattende produktportefølje med i overkant av 1 000 produkter. Produktene finnes i de aller fleste nordiske dagligvarebutikker. For mer informasjon se https://www.insula.no/


  Eierandel: 95.8%