• English
 • Teknologi

  Nye muligheter og økt bærekraft for akvakultur og marine ressurser

  Ny teknologi forandrer industrier og hvordan virksomheter fungerer radikalt. Over flere tiår har teknologiske nyvinninger gjort det mulig for lakseoppdrettere å løse sykdomsutfordringer, forbedre fiskehelse og øke produksjonsvolumene.

  Det er en vesentlig videreutvikling vi har vært vitne til. Lakseoppdrett har gått fra å være et lite segment til å bli en betydelig næring i flere land. Støttet av kontinuerlig innovasjon er lakseoppdrett blitt en viktig kilde til verdiskaping for forbrukere, ansatte, leverandører og produsenter.

  Samtidig har den globale produksjonen av laks stagnert de siste årene. Fortsatt innovasjon og utvikling – ikke minst drevet av biologisk kunnskap, digitalisering, kunstig intelligens og maskinlæring – er avgjørende for økt produktivitet og bærekraftig vekst i produksjon.

  Kverva er med på utvikle teknologiselskaper innen lakseoppdrett og har en klar ambisjon om å trappe opp sine teknologiinvesteringer innen akvakultur og marine ressurser.

  Muligheter
  Kontinuerlig innovasjon er viktig for verdiskapingen. Biologisk kunnskap, digitalisering, kunstig intelligens og maskinlæring – er avgjørende for øket produktivitet og bærekraftig vekst i produksjon.

  ScaleAQ

  ScaleAQ er en ledende global leverandør av utstyr og løsninger til havbruksindustrien, med kunder i over 40 land og mer enn 850 ansatte. Selskapet har nærmere 40 års erfaring fra bransjen, og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam. ScaleAQ sin produktportefølje dekker alle områder innen landbasert og sjøbasert havbruk. Fokus på produktutvikling, Marine Engineering og digitalisering har gitt selskapet en sterk posisjon, og gjort oss til en foretrukken partner for oppdrettsselskap verden over.


  Eierandel:
  90.1%