• English
 • Pressekontakt: Helge Moen +47 957 76 826

  Teknologi

  Nye muligheter og økt bærekraft for akvakultur og marine ressurser

  Ny teknologi forandrer industrier og hvordan virksomheter fungerer radikalt. Over flere tiår har teknologiske nyvinninger gjort det mulig for lakseoppdrettere å løse sykdomsutfordringer, forbedre fiskehelse og øke produksjonsvolumene.

  Det er en vesentlig videreutvikling vi har vært vitne til. Lakseoppdrett har gått fra å være et lite segment til å bli en betydelig næring i flere land. Støttet av kontinuerlig innovasjon er lakseoppdrett blitt en viktig kilde til verdiskaping for forbrukere, ansatte, leverandører og produsenter.

  Samtidig har den globale produksjonen av laks stagnert de siste årene. Fortsatt innovasjon og utvikling – ikke minst drevet av biologisk kunnskap, digitalisering, kunstig intelligens og maskinlæring – er avgjørende for økt produktivitet og bærekraftig vekst i produksjon.

  Kverva er med på utvikle teknologiselskaper innen lakseoppdrett og har en klar ambisjon om å trappe opp sine teknologiinvesteringer innen akvakultur og marine ressurser.

  Muligheter
  Kontinuerlig innovasjon er viktig for verdiskapingen. Biologisk kunnskap, digitalisering, kunstig intelligens og maskinlæring – er avgjørende for øket produktivitet og bærekraftig vekst i produksjon.

  Aqualine

  Aqualine AS er en internasjonal leverandør av produkter og tjenester til havbruksnæringen. Hovedproduktene er flytekrager, nøter og fortøyningssystemer. Disse er utviklet og kvalitetssikret gjennom egen ingeniøravdeling i tett samarbeid med oppdrettere, FoU-institusjoner og underleverandører i hele verden. Det rømningssikre systemet Aqualine Midgard® System er et godt eksempel på dette.

  Aqualine AS har hovedkontor i Trondheim med egne anlegg for montering, lager og service i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Internasjonalt har selskapet stor aktivitet i de viktigste områdene for produksjon av laks. Utstyret benyttes også for å produsere andre arter enn laks. For mer informasjon se https://aqualine.no/


  Eierandel: 90.1%

  PatoGen

  PatoGen er en ledende leverandør av analysetjenester og kompetanse til oppdrettsnæringen for å forebygge smitte og sykdom i land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg. Til å fremskaffe denne informasjonen benytter PatoGen ulike bioteknologiplattformer, algoritmebaserte biologiske modeller og praktisk erfaring fra oppdrett. Selskapet har hovedkontor i Ålesund med avdelinger i Bodø, Oslo, Oban (Skottland) og Puerto Varas (Chile). PatoGen har i overkant av 50 ansatte. For mer informasjon se www.patogen.no

  Eierandel: 70% (Kverva eier 70% av Patogen Holding AS som eier 100% av Patogen AS)

  Steinsvik

  Steinsvik er en global teknologi- og utstyrsleverandør til havbruk. Drivkraften i selskapet er et ønske om å bistå med innovasjon og løsninger til en bransje i utvikling, og være med å forme morgendagens havbruk. Steinsvik leverer et bredt spekter av produkter innen fôring, overvåkning, vannbehandling, programvare, og parasittbekjempelse. Selskapet har 700 ansatte med avdelinger i ti land og en rekke kontorer langs norskekysten. Hovedkontoret ligger på Frakkagjerd i Rogaland. For mer informasjon se https://www.steinsvik.no/no

  Eierandel: 90.1%