Aqualine AS er en internasjonal leverandør av produkter og tjenester til havbruksnæringen. Hovedproduktene er flytekrager, nøter og fortøyningssystemer. Disse er utviklet og kvalitetssikret gjennom egen ingeniøravdeling i tett samarbeid med oppdrettere, FoU-institusjoner og underleverandører i hele verden. Det rømningssikre systemet Aqualine Midgard® System er et godt eksempel på dette.

Aqualine AS har hovedkontor i Trondheim med egne anlegg for montering, lager og service i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Internasjonalt har selskapet stor aktivitet i de viktigste områdene for produksjon av laks. Utstyret benyttes også for å produsere andre arter enn laks. For mer informasjon se https://aqualine.no/