AquaOptima har i 25 år utviklet og levert RAS-teknologi  for optimal vannkvalitet til landbaserte oppdrettsanlegg, og selskapet introduserte tidlig flere komponenter som i har bidratt til å forme dagens bransjestandard.  AquaOptimas ansatte består av erfarne biologer, oppdrettere og ingeniører som har jobbet med over hundre RAS-anlegg for en rekke fiskearter. Forskning og utvikling er en sentral del av selskapets kjerneaktivitet, og bidrar til å optimalisere fiskelogistikk, fiskehelse og bruksvennlighet i anleggene. For mer informasjon om AquaOptima, besøkwww.aquaoptima.com