Insula AS er en nordisk sjømat selskap med fokus på produktutvikling, verdiskapende bearbeiding og salg av fisk- og sjømatprodukter til detaljhandel- og HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) markedene. Konsernet består av 18 datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og har omtrent 1 100 ansatte som representerer spiss kompetanse innenfor matproduksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og økonomi. Insulas strategi er å være totalleverandør av sjømat til sine kunder i det nordiske hjemmemarkedet og har en omfattende produktportefølje med i overkant av 1 000 produkter. Produktene finnes i de aller fleste nordiske dagligvarebutikker. For mer informasjon se https://www.insula.no/