Nutrimar produserer fersk laksolje, laksemel og hydrolysert proteinkonsentrat. Proteinkonsentratet tilbys som et sprøytetørket produkt samt i flytende form. Produksjonen er basert på bruk av biprodukter fra SalMars videreforedlingsanlegg på Frøya i tillegg til noen andre utvalgte leverandører. Produktene selges som viktige ingredienser til de amerikanske og europeiske dyrefôrmarkedene, europeiske produsenter av fiskefôr og globale landbruksfôraktører.

Nutrimar har også utvidet virksomheten til nye områder – bearbeiding av biprodukter fra fjærfe og høsting og bearbeiding av tare. Biprodukter fra fjærfe blir foredlet på ferskvare basis til hydrolysert olje og flere proteinprodukter. Ferdige produkter vil typisk være essensielle ingredienser i mat til kjæledyr. Når det gjelder tare, kommer nye høstefartøyer og en helt ny og innovativ produksjonslinje, til å gi Nutrimar muligheten til å høste og foredle tare på en annen og bærekraftig måte. Ferdigproduktene introduseres i alginatmarkedene over hele verden.