Pelagia AS er en ledende produsent av pelagiske konsumprodukter, fiskemel og fiskeolje i den nordlige Atlanterhavsregionen. Pelagia ble etablert i 2014 ved sammenslåingen av Egersund Fisk, Welcon og Norway Pelagic. Selskapet driver totalt 26 foredlingsanlegg i Nord-Atlanteren; seksten i Norge, fem i Storbritannia, ett i Irland, ett i Danmark samt tre deleide anlegg i regionen. I tillegg eier Pelagia Norsildmel, som har betydelige engasjementer i marine ingredienser, trading og logistikkaktiviteter samt Epax AS som er en av de ledende aktørene innen Omega-3 sektoren. For mer informasjon om Pelagia se https://pelagia.com/