Kverva’s største eksponering er eierskapet i SalMar ASA som er notert på Oslo Børs. SalMar er blant verdens ledende lakseprodusenter og har hovedkontor på Frøya i Trøndelag. Selskapet driver lakseproduksjon i Midt-Norge og Nord-Norge, i Skottland gjennom Scottish Sea Farms og på Island gjennom Arnarlax. I 2017 ble SalMar verdens første oppdrettselskap som begynte med havbasert oppdrett i havet utenfor Midt-Norge. I tillegg har SalMar en betydelig videreforedlingsaktivitet gjennom slakteri- og foredlingsanlegget InnovaMar på Frøya og InnovaNor som er under bygging på Senja.