Steinsvik er en global teknologi- og utstyrsleverandør til havbruk. Drivkraften i selskapet er et ønske om å bistå med innovasjon og løsninger til en bransje i utvikling, og være med å forme morgendagens havbruk. Steinsvik leverer et bredt spekter av produkter innen fôring, overvåkning, vannbehandling, programvare, og parasittbekjempelse. Selskapet har 700 ansatte med avdelinger i ti land og en rekke kontorer langs norskekysten. Hovedkontoret ligger på Frakkagjerd i Rogaland. For mer informasjon se https://www.steinsvik.no/no