• English
 • Pressekontakt: Helge Moen +47 957 76 826

  Kverva

  Kverva AS er et privateid norsk investeringsselskap som spesialiserer seg på akvakultur og marine ressurser. Vi tror på den globale og langsiktige etterspørselen etter sjømat og marine ressurser og de store verdiskapningsmulighetene som finnes innenfor disse områdene både for samfunnet generelt og lokalt, ansatte og eiere.

  Med base i Trondheim, har vi et globalt perspektiv og investerer i, og aktivt bidrar til utvikling av selskaper på tvers av verdikjedene i akvakultur og marin ressursindustri.

  Vi er aktive langsiktige industrielle eiere og tilbyr selskaper og de ansatte kunnskap, erfaring og nettverk, kombinert med kapital og en dynamisk tilnærming.

  Vår investeringsstrategi er basert på en grunnleggende forståelse av næringen og grundig analyse som har gjort det mulig for selskapet å skape betydelig verdi siden oppstarten.

  Vår historie

  Kverva ble etablert i 1991 som et holdingselskap for eierskapet i SalMar ASA – i dag et børsnotert selskap med Kverva som majoritetsaksjonær. SalMar er den fjerde største lakseprodusenten i verden.

  I 2006, etter 15 år med utvikling og vekst, solgte Kverva deler av SalMar til finansielle investorer. Provenyet fra transaksjonen gjorde det mulig for Kverva å etablere seg som et industrielt investeringsselskap med en diversifisert portefølje av investeringer i 2007.

  Vi har siden utnyttet kunnskapen fra å utvikle SalMar til en global leder innen lakseproduksjon, til å investere i, og aktivt utvikle marine- og akvakulturvirksomheter. Kverva har i dag en sterk kapitalbase og er godt posisjonert for å investere i fremtidige verdiskapende prospekter.

  Kverva
  Vi er aktive langsiktige industrielle eiere og vår investeringsstrategi er basert på en grunnleggende forståelse av næringen.