• English
 • Kverva

  Kverva AS er et privateid norsk investeringsselskap. Kverva skal være en aktiv investor som gjennom et ledende kompetansemiljø skaper attraktiv avkastning og bidrar til bærekraftige selskap.

  Vi bidrar i porteføljeselskapene våre med kunnskap, erfaring og nettverk, kombinert med kapital og en dynamisk tilnærming. Vi er organisert under investeringsplattformene Kverva Sjømat, Kverva Investeringer og Kverva Kapital.

  Vår historie

  Kverva ble etablert i 1991 som et holdingselskap for eierskapet i SalMar ASA – i dag et børsnotert selskap med Kverva som majoritetsaksjonær. SalMar er den fjerde største lakseprodusenten i verden.

  I 2006, etter 15 år med utvikling og vekst, solgte Kverva deler av SalMar til finansielle investorer. Provenyet fra transaksjonen gjorde det mulig for Kverva å etablere seg som et industrielt investeringsselskap med en diversifisert portefølje av investeringer i 2007.

  Vi har siden utnyttet kunnskapen fra å utvikle SalMar til en global leder innen lakseproduksjon, til å investere i, og aktivt utvikle marine- og akvakulturvirksomheter. Kverva har i dag en sterk kapitalbase og er godt posisjonert for å investere i fremtidige verdiskapende prospekter.

  Kverva
  Vi bidrar med kunnskap, erfaring og nettverk, kombinert med kapital og en dynamisk tilnærming.