• English
 • Pressekontakt: Helge Moen +47 957 76 826

  Kverva Finans

  Kverva Finans vil kapitalisere på den globale sjømatsektorens store verdipotensial. Selskapet kombinerer omfattende analyse og kunnskap om sektoren med en sterk langsiktig etterspørsel etter sjømat og marine ressurser til å generere ekstraordinær avkastning. Sjømatsektoren er godt posisjonert for å trekke veksler på en voksende global befolkning, økt velstand og helsefokus.

  Kverva Finans har en global tilnærming og forvalter en portefølje av børsnoterte selskaper i utvalgte bransjer i marin sektor. Investeringene fokuserer på veldrevne selskaper med gode forretningsmodeller og sterk kapitalavkastning. Den industrielle tankegangen, spesialkunnskap og sterk kapitalbase gjør Kverva til en interessant egenkapitalpartner.

  I tillegg håndterer Kverva Finans en betydelig lavrisikoportefølje av globale investeringer på tvers av ulike sektorer og aktivaklasser. Porteføljen brukes som likviditetskilde for Kvervas langsiktige industriengasjementer og potensielle nye muligheter.

  Porteføljer
  Kverva Finans forvalter en portefølje av børsnoterte selskaper i utvalgte bransjer i marin sektor. I tillegg har selskapet en betydelig lav-risikoportefølje av globale investeringer på tvers av ulike sektorer og aktivaklasser.