• English
 • Kverva Kapital

  Kverva Kapital er en aktiv investor i etablerte, nordiske børsnoterte selskaper med sterke markedsposisjoner og gode fremtidsutsikter. Vi er en ansvarlig og langsiktig finansiell investor som utøver eierskap gjennom dialog med selskapets styre og ledelse. Som langsiktig investor er ESG og bærekraftige forretningsmodeller en integrert del i vår investeringsprosess og dermed et viktig element i alle våre selskapsanalyser.

  Vårt hovedmål er å skape avkastning over tid gjennom en konsentrert portefølje av nordiske selskaper. Gjennom fundamental analyse identifiserer vi selskaper som kapitaliserer på sterke trender med gode forretningsmodeller, med fokus på langsiktig inntjeningspotensial.

  I tillegg forvalter Kverva Kapital en betydelig portefølje av globale aksjeinvesteringer på tvers av ulike sektorer gjennom fokuserte globale fond. Porteføljen er likvid, og er et sentralt verktøy i den løpende risikostyringen i Kverva. Samtidig utgjør porteføljen en viktig likviditetskilde for Kvervas langsiktige industriengasjementer og mulige nye investeringsmuligheter.

  Porteføljer
  Kverva Kapital forvalter en konsentrert portefølje av nordiske børsnoterte selskaper. I tillegg har selskapet en portefølje med fokuserte globale aksjefond.