• English
  • Kverva

    Kverva Sjømat

    Dagens industrielle matproduksjon foregår i all hovedsak på landjorda. Befolkningsvekst, velstandsutvikling og fokus på helse vil trolig føre til at sjømat blir en langt viktigere proteinkilde i fremtiden. Kverva vil kapitalisere på denne makrotrenden og det fremtidige potensialet i marin sektor. Kverva er et av få investeringsselskap globalt med fokus på marin sektor, og investerer gjennom hele verdikjeden i tilknytning til eksisterende fiskeriressurser og en raskt voksende akvakulturnæring.