Børsnoterte selskap

SalMar logo 661 1805

Kverva’s største eksponering er eierskapet i SalMar ASA. SalMar er blant verdens ledende lakseprodusenter og har base på Frøya i Sør-Trøndelag. Selskapet driver også lakseproduksjon i Nord-Norge og i Skottland, og har en betydelig videreforedlingsaktivitet gjennom det nye slakteri- og foredlingsanlegget InnovaMar på Frøya. SalMar er notert på Oslo Børs.

Eierandel: 52.5 %