Likviditetsforvaltning

Kverva investerer løpende i norske og internasjonale børsnoterte selskap som har aktivitet innen marin sektor. Øvrig forvaltning knytter seg til konservative plasseringer i rentepapirer/obligasjoner.