Kverva etablerer investeringsselskap med fokus på marin sektor

Trondheim, 6. desember 2007

Kverva AS (tidligere Kverva Holding AS) har gjennom 2007 etablert et operativt investeringsselskap med fokus
på marin sektor. Selskapet er nå på plass i lokaler i Kjøpmannsgata 57 i Trondheim og har fire ansatte.

Les hele pressemeldingen her.