• English
  • Vår historie

    Kverva ble etablert i 1991 som et holdingselskap for eierskapet til SalMar ASA – i dag et børsnotert selskap med Kverva som majoritetsinteressent. SalMar er for tiden den fjerde største lakseprodusenten i verden.

    I 2006, etter 15 år med utvikling og vekst, ble en eierandel i SalMar avhendet til finansielle investorer. Inntektene fra transaksjonen gjorde det mulig for Kverva å etablere seg som et industrielt investeringsselskap med en diversifisert portefølje av investeringer i 2007.
    Vi har siden utnyttet kunnskapen fra å utvikle SalMar til en global leder innen lakseproduksjon, til å investere i, og aktivt utvikle marine- og akvakulturvirksomheter. Kverva har i dag en sterk kapitalbase og er godt posisjonert for å investere i fremtidige verdiskapende prospekter.