• English
 • Vår investeringsstrategi

  Vi tror at global befolkningsvekst, velstandssutvikling og intensivert fokus på helse er sterke makrodrivere for fremtidig etterspørsel etter sjømat og marine ressurser som i økende grad vil flytte global næringsmiddelproduksjon fra land til sjø.

  Vi utnytter vår erfaring og kunnskap fra å utvikle bedrifter i marin sektor til å støtte denne nødvendige overgangen og kapitalisere på det store langsiktige verdiskapingspotensialet det representerer.

  Vi er en av få investorer globalt som er dedikert til investeringer i havbruk, fiskeri og andre segmenter av den raskt voksende akvakultur- og marine ressursindustrien.

  Forretningskonsept:

  • Å investere på tvers av verdikjeden i private og børsnoterte selskaper
  • Å basere enhver investeringsbeslutning på omfattende kunnskap og grundige analyser
  • Å kapitalisere på det omfattende globale nettverket innen akvakultur og marine ressurser
  • Å følge en langsiktig dynamisk investeringsstrategi

  Investeringsporteføljen består av industrielle selskaper, hvor Kverva påtar seg en aktiv rolle som hovedaksjonær og bidrar i utviklingen av selskapene. Satsningene er organisert under fire plattformer: Havbruk, Teknologi, Sjømat og Marine ressurser.

  I tillegg har vi en global portefølje av investeringer i børsnoterte selskaper, samt en betydelig lavrisiko-portefølje for å støtte våre langsiktige industrielle engasjementer.

  Et investeringsselskap
  Kverva er et investeringsselskap med fokus på marin sektor. Marin sektor representerer en fremtidsrettet vekstnæring hvor Kverva med kompetanse, nettverk og kapital ser et betydelig potensial for verdiskapning.